پنجشنبه 03 تير 1400

جستجو

کمينه
منوی اصلی
صفحه اصلی
پرتال طلاب
پرتال مدارس
بزرگان حوزه
حوزه علمیه اصفهان
دانلود
 عنوانحجمتعداد دریافت 
برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399279.51 KB418دریافت
فرمها و اساتید سطح سه1.43 MB582دریافت
برنامه امتحانی جبرانی نیمسال دوم491.04 KB305دریافت
برنامه امتحانی جبرانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399281.49 KB292دریافت
برنامه درسی مقاطع نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399116.45 KB393دریافت
برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399267.07 KB429دریافت
برنامه امتحانی جبرانی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98418.68 KB201دریافت
برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98225.13 KB461دریافت
برنامه امتحانی مرحله دوم نیمسال اول سال تحصیلی 99-98513.23 KB182دریافت
برنامه درسی مقاطع نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98706.65 KB752دریافت
برنامه درسی مقاطع نیم سال اول سال تحصیلی 99-98189.81 KB493دریافت
برنامه امتحانی نیمسال اول 99-1398189.81 KB236دریافت
برنامه امتحانی جبرانی نیمسال دوم 98-1397189.81 KB0دریافت
آئین نامه انتقالات به حوزه های علمیه قم 99-139866.94 KB149دریافت
آئین نامه انتقالات به حوزه علمیه اصفهان 99-139864.26 KB212دریافت
آئین نامه انتقالات داخلی 99-139845.61 KB91دریافت
برنامه امتحانی نیمسال دوم 98-1397466.78 KB797دریافت
برنامه امتحانی جبرانی نیمسال اول 98-1397435.70 KB988دریافت
برنامه امتحانات تثبیتی نیمسال اول 98-1397573.81 KB924دریافت
برنامه امتحانی نیمسال اول 98-1397479.62 KB2866دریافت
برنامه امتحانی جبرانی نیمسال دوم 97-1396431.79 KB3599دریافت
برنامه امتحانات جبرانی نیمسال اول 97-1396111.75 KB1674دریافت
برنامه امتحانی نیمسال دوم 97-1396110.24 KB3454دریافت
کروکی مکان برگزاری امتحانات نیمسال اول 97-13961.04 MB1368دریافت
برنامه درسی مقاطع سال تحصیلی 97-1396238.01 KB5326دریافت
برنامه امتحانی نیمسال اول 97-1396105.93 KB2129دریافت
منابع امتحانی اساتید مایل به شركت در آزمون استادی26.23 KB3324دریافت
فرم مشخصات اشخاص حقوقی کتاب سال حوزه221.62 KB1095دریافت
فرم مشخصات اشخاص حقیقی کتاب سال حوزه232.55 KB1215دریافت
برنامه درسی مقاطع 96-1395234.11 KB6177دریافت
برنامه درسی مقاطع 95-1394234.04 KB3481دریافت
آئین نامه اعطای مجوز تحصیل همزمان به طلاب44.53 KB2599دریافت
شیوه نامه تدوین مقالات علمی420.78 KB2307دریافت
آئین نامه جذب مقالات علمی172.12 KB1642دریافت
فرم اجاره مسکن طلاب325.82 KB273دریافت
شرایط اجاره مسکن با آئین نامه جدید93/06/13121.81 KB4200دریافت
برنامه درسی مقاطع 94-1393232.53 KB2501دریافت
کمينه
پرتال